Bij Praktijk voor Natuurgerichte Therapie, Joanne Schram, wordt holistisch gewerkt vanuit diverse Therapieën. Juist de combinatie van deze therapieën maakt het mogelijk u zo goed mogelijk te helpen.

BACH-BLOESEM THERAPIE
BIOPTRON® licht- en kleurentherapie 
BIO-RESONANTIE THERAPIE
ELECTRO-ACUPUNCTUUR volgens Dr. Voll 
SLUSSLER CELZOUTEN THERAPIE
HOMEOPATHIE
VOETREFLEXZONETHERAPIE BACH-BLOESEM THERAPIE
Bach remedies zijn plantenextracten die positief inwerken op emoties. Voorbeelden van dergelijke emoties zijn faalangst, neerslachtigheid, stress, piekeren, overbezorgdheid en schuldgevoelens.
Dr. Edward Bach heeft de bach bloesem eind vorige eeuw ontdekt. Hij leefde van 1886 tot 1936 en het is vooral na zijn dood dat de bach bloesem enorme bekendheid verworven heeft. Nu worden bachbloesems gebruikt bij o.a. adhd, depressie, stress, hyperventilatie, moeilijk zwanger worden en als ondersteuning bij het dieet.
   
Hoe werkt een bach bloesem ?
Bach bloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in hun positieve pool. Zo zal iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde bach bloesem terug in zichzelf geloven en met meer zelfvertrouwen de zaken aanpakken.
Negatieve emoties worden niet onderdrukt maar omgebogen in hun positieve pool zoals bijvoorbeeld faalangst in zelfzekerheid of ongeduld in innerlijke rust.

Bach bloesem : 100% veilig en geen bijwerkingen
Het bach bloesem extract is volledig natuurlijk en kan zowel door kinderen als door volwassenen met veel succes worden gebruikt. Het is totaal veilig en onschadelijk. Er is geen enkele bijwerking, je kan ze niet over doseren en werken niet verslavend. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met ander medicatie of behandelingsvorm, inclusief homeopathie, zonder de werking hiervan te belemmeren.


                                       **********BIOPTRON® licht- en kleurentherapie

Kleur is levende energie die op alle niveau’s een grote invloed heeft op ons. Licht is voor de mens van levensbelang, het activeert de natuurlijke regeneratieprocessen, het bevordert de celstofwisseling, het stimuleert het immuunsysteem en nog vele andere processen in het lichaam.
We kennen het belang van licht al bij mensen die last hebben van een winterdepressie, waarbij het regelmatig stimuleren van de pijnappelklier met bepaald licht de klachten sterk verminderen of bij menigeen zelfs volledig verdwijnen. Ook het gebruik van blauw licht bij baby’tjes die geel zien is een bekende therapie om zo de leverfunctie te stimuleren zodat de bilirubine beter wordt afgebroken. En zo heeft iedere kleur zijn eigen specifieke werking.

Er zijn verschillende systemen die met licht werken en ik heb gekozen voor de Bioptron, dit systeem maakt gebruik van lineair gepolariseerd licht, het bevat geen UV-stralen en de werking is wetenschappelijk onderbouwd. Het kan gebruikt worden bij pijn bestrijding, wondherstel, verbetert de doorbloeding, stimuleert het hormoonstelsel, stimuleert het immuunsysteem, helpt bij slaapproblemen, depressies en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Het Universiteitsziekenhuis in Gent gebruikt de Bioptron voor wondgenezing zoals brandwonden, wonden als gevolg van doorliggen, herstel van wonden na operatie enz.
Bioptron®-apparaten worden gebruikt voor fototherapie, ook wel lichttherapie genoemd. Deze Zwitserse apparatuur is ISO-gecertificeerd. De behandeling geschiedt éénmaal daags, 3 x in de week, en de behandelduur verschilt per indicatie maar is gemiddeld genomen niet langer dan 4-12 minuten.
De Bioptron® Licht- en Kleurentherapie maakt gebruik van een lineair gepolariseerd (polychroom) licht. Gepolariseerd licht is een speciaal soort licht dat zich voortplant in vlakke golven, parallel aan elkaar en bevat weinig infrarood licht voor de dieptewerking, maar geen UV stralen. Wetenschappelijke publicaties en klinische studies hebben aangetoond dat het polarisatieaspect (>95%) van het Bioptron®-licht een sterke biostimulatie induceert op cellulair niveau. De bijbehorende Bioptron® kleurenfilters zijn vervaardigd van hoog kwalitatief ambachtelijk gemaakt glas, dat garant staat voor het behoud van de polarisatiegraad en een blijvende, schitterende kleurenintensiteit - in tegenstelling tot plastic- of andere filters. Het unieke 5-delige spiegelsysteem is zelfs gepatenteerd. Dit professionele apparaat wordt al jaren in vrijwel alle de Belgische ziekenhuizen standaard als mono- en/of complementaire therapie gebruikt en wordt eveneens in de Belgische ambulancewagens als EHBO-remedie toegepast, vooral bij trauma’s. Geleidelijk aan beginnen enkele Nederlandse klinieken en praktijken ook ervaring op te doen met deze bijzondere apparatuur.

                                     
BIO-RESONANTIE THERAPIE
Bio-resonantie is een alternatieve geneeswijze en een vorm van elektro-acupunctuur (zie EAV).
Overal in de natuur komen trillingen (resonantie) voor, zowel in de wereld van het grote (aardbevingen), als in het kleine (atoomtrillingen). Voor de mens zijn vooral geluidstrillingen en elektromagnetische trillingen van belang, zoals het licht en de radiogolven. 
Cellen, weefsels en organen hebben elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten. Elke lichaamscel heeft zijn eigen frequentie.
Met behulp van de bio-resonantie-apparatuur kunnen de frequenties worden opgemeten. 
Hierdoor worden veranderingen in het lichaam zichtbaar en kunnen virussen, bacteriën en toxines gemakkelijk worden opgespoord. Duidelijk wordt welk orgaan, of welk deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek is.

Wanneer het lichaam uit balans is kan de energie niet meer doorstromen Het gevolg hiervan is dat organen niet meer naar behoren kunnen werken. Er ontstaan klachten, en ziekte kan het gevolg zijn. 

Als we de blokkades (oftewel de negatieve energie) opheffen zal het lichaam weer in staat zijn zich te herstellen. Door het lichaam te prikkelen en de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen.

Bio-resonante middelen kunnen ziekmakers uitschakelen, hormonen en enzymen repareren, schimmels en parasieten doen verdwijnen, psychische traumata en stress verdrijven. 
Bio-resonante middelen werken op het trilling- of energieniveau van het lichaam. Ze ondersteunen het immuunsysteem en maken het lichaam minder vatbaar voor ongunstige invloeden en aandoeningen.

De Bio-resonantie Therapie is er dus op gericht het lichaam aan te zetten tot herstel! Zowel acute als chronische klachten kunnen worden behandeld.

                                            
ELECTROACUPUNCTUURlectro volgens Dr. Voll:

Dr. Voll was een Duits arts die onderzoek deed naar het meten en elektrisch stimuleren van acupunctuurpunten. Bij toeval ontdekte hij dat meetwaarden van de acupunctuur punten veranderden door het plaatsen van homeopathische middelen in het meetcircuit.
Hij heeft het uitgewerkt tot een uitgebreide methode, waarbij een totaal overzicht kan worden verkregen van de energetische toestand van het gehele lichaam.Een behandelaar is op deze wijze in staat om daar te behandelen waar de meeste kans op succes te verwachten is.
Tevens is hij in staat, via de onderlinge relaties tussen de acupunctuurpunten, vast te stellen of er milieu/giftige belastingen of stoorhaarden in het lichaam aanwezig zijn. Deze ziekmakende invloeden kunnen elders in het lichaam voor klachten zorgen. De klachten hoeven dus niet voort te komen uit oorzaken ter plaatse van de klacht maar kunnen ontstaan uit een stoorhaard elders in het lichaam. Als voorbeeld kan dienen een chronische ontsteking van de blindedarm die verantwoordelijk is voor lage rugklachten. Of een patiënt die blijkt niet tegen amalgaam (vulmateriaal in kiezen) te kunnen en op basis van een langzaam toenemende belasting met zware metalen uiteindelijk neurologische of gewrichtsklachten krijgt. Het doel van de EAV-meting is te zoeken naar de oorzaak van de klachten van de patiënt; als de oorzaak wordt weggenomen, verdwijnen veelal de klachten. Uitgangspunt is, dat het meten van de acupunctuurpunten die corresponderen met bepaalde organen of orgaan functies, conclusies toelaat over de functietoestand van die organen of orgaanfuncties. Acute klachten horen in principe eerst met uw huisarts besproken te worden. De Electro-acupunctuur volgens Voll is een variant, ontstaan uit de klassieke acupunctuur. Met behulp van een apparaat wordt de elektrische weerstand ten opzichte van stroom gemeten in bepaalde acupunctuurpunten, gelegen op meridianen. Deze meridianen hebben een directe verbinding met de organen. De uitslag van deze meting is een maatstaf voor de conditie van het orgaan, waarmee het gemeten punt een relatie heeft. Bij een ontsteking is er een verminderde elektrische weerstand en dus een hoge uitslag op de ampèremeter en bij degeneratieve processen is de weerstand hoger en blijft de wijzer lager dan de normwaarde.
De metingen worden verricht aan de vingers en tenen, dáár, waar de meridianen beginnen en eindigen. Het gebeurt regelmatig dat de meetwaarde zich op een bepaalde hoogte instelt en langzaam gaat dalen, tot deze op een lager niveau blijft steken. Dit noemen we de zogenaamde 'Zeigerabfall'. Dit is een van de belangrijkste criteria voor een energiestoring of functiestoring van een orgaan. Hoe verder de wijzer daalt, hoe ernstiger de afwijking.
Door nu alle meridianen 'door te meten', kunnen we vaststellen welke meridiaan het zwaarst gestoord is en dus het corresponderende orgaan. Daardoor is de Electroacupunctuur volgens Voll vaak, vooral bij chronische patiënten, een zeer belangrijk hulpmiddel voor de diagnostiek. 


                                        SLUSSLER CELZOUTEN THERAPIE


Over Celzouttherapie

Dr. Schüssler’s celzouttherapie
Het Nederlands centrum voor dr. Schüssler’s celzouttherapie, opgericht in 1995, staat voor de ideologie en het realiseren van het meer bekendheid geven aan deze veilige, natuurgeneeskundige therapie. Daarnaast zetten wij ons in de Dr. Schüssler’s celzouttherapie met succes toepasbaar te maken voor zowel de therapeut als de particulier. Gezond en fit door het gebruik van door de lichaamscellen opneembare stoffen.

Dr. W.H. Schüssler (1821-1898) was arts, homeopaat en anatoom-patholoog. Hij ontdekte in zijn werk als anatoom-patholoog dat na crematie 12 anorganische zouten als reststof van het gecremeerde lichaam overbleven. Ook constateerde hij dat een wanverhouding in deze anorganische verbindingen terug waren te vinden in het ziektebeeld van de overleden persoon. Vanuit deze ervaringen werd door hem de basis gelegd voor de celzouttherapie, de basis naar natuurlijke gezondheid.

Celzouten, volgens de klassieke receptuur®, als door de lichaamscellen opneembare stof, kunnen door jong en oud gebruikt  worden naast elke andere vorm van medicatie, zowel regulier als homeopathisch. Het gaat om zouten (verbinding van 2 of meer minerale stoffen), die wij normaal gesproken via onze voeding voldoende binnen zouden moeten krijgen.

Hoe ontstaan er tekorten aan celzouten?
Celzouten, volgens de klassieke receptuur, heten zo omdat deze zouten in elke cel in meer of mindere hoeveelheid moeten voorkomen. Hun werking is niet energetisch maar fysiologisch. Zij zijn essentieel om de cellen goed te kunnen laten functioneren en daarmee van het grootste belang voor onze vitaliteit (herstellend vermogen) om ziekmakende prikkels te kunnen verwerken (gezonde weerstand).

1. Zouten zijn bestanddelen van onze voeding en komen voor in fruit, groenten en granen. Planten vormen zouten uit de minerale stoffen die zij uit de bodem halen. Echter om deze zouten te kunnen vormen moeten wel de juiste mineralen in de bodem rond de plant voorkomen.

In deze tijd van bio-industrie en glasvezelteelt, ontbreekt het daar veelal aan en worden alleen die mineralen, zoals kunstmest, gegeven die een snelle groei bevorderen.

2. Door groenten, fruit en granen goed te kauwen wordt het vermengd met ons basisch speeksel. De zouten komen vrij en kunnen opgenomen worden door ons mondslijmvlies en zo in de bloedbaan geraken. Via de bloedbaan bereiken zij die cellen waar een tekort aan een celzout is ontstaan.

In deze jachtige tijd nemen we vaak niet de tijd om ons voedsel goed te kauwen en slikken ons voedsel al snel door. Zodra zouten echter in de maag komen, vallen ze, onder invloed van het maagzuur, uiteen in enkelvoudige minerale stoffen.

3. In deze tijd zijn er veel meer prikkels die op ons afkomen die wij moeten verwerken.

Een cel verbruikt zijn celzouten als het door een prikkel aangezet wordt tot grotere activiteit. Die prikkel kan bestaan uit alle beïnvloedingen die ons belasten of overbelasten. Dat kan mentaal, lichamelijk of energetisch  (elektrosmog, telefoon, radar, enz. enz.) zijn.

4. Niet elke cel krijgt tegelijkertijd en even lang een prikkel te verwerken.

Cellen verbruiken celzouten als zij door een prikkel aangezet worden tot grotere activiteit. Welk orgaan of weefsel overprikkeld wordt is per individu en leefomstandigheid verschillend. Wel ontstaat hierdoor een ongelijke verdeling van celzouten in het lichaam. Als het lichaam dan niet voldoende celzouten op kan nemen om zijn/haar biochemie te herstellen zal dat op den duur leiden tot een chronische situatie.

Door deze vier oorzaken kunnen er tekorten aan en een ongelijke verdeling van celzouten ontstaan doordat in ons lichaam het ene orgaan meer belast wordt dan het andere,  waardoor op termijn de weestand en vitaliteit vermindert met alle gevolgen van dien.

Gebruik van het Multi-supplement Compositum (celz. 1 t.m.12) bevordert de gezonde weerstand en verhoogt de vitaliteit (herstellend vermogen) in z’n algemeenheid terwijl het gebruik van enkelvoudige celzouten meer gebruikt wordt bij specifieke tekortkenmerken.
 
Algemene informatie gezichtskenmerken

De gezichtshuid - spiegelbeeld van uw gezondheid nu en voor de toekomst.
De grondlegger van de celzouttherapie, Dr. W. H. Schüssler, gaf zijn leerlingen de aanstoot, dat voor de celzouttherapie,  het tekort van het gezicht af te lezen moest zijn. Kurt Hickethier heeft systematisch onderzoek over de gelaatskenmerken van tekorten verricht, welke hij in 1923 publiceerde. Sindsdien heeft deze methode  zich in de decennia daarna als haarscherpe (zelf)diagnose bewezen. Het grote voordeel van de gelaatsdiagnostiek is, dat men onafhankelijk van (on)nauwkeurige of hoeveelheden van verschillende klachten het juiste celzout of celzouten kan kiezen. Nog een zeer belangrijk voordeel: Voordat klachten zich voordoen, is het tekortkenmerk reeds in het gezicht te herkennen, in de meeste gevallen reeds zeer lang van te voren. Veel mensen hebben echter de neiging om opvallende kenmerken van tekorten in het gezicht met crêmes of andere middelen of ingrepen te maskeren of te laten verwijderen.

Een tekort aan een celzout kan door regelmatige inname van het betreffende celzout vaak ongedaan gemaakt worden en daardoor bijdragen aan het behoud van gezondheid. Als het tekort voldoende is aangevuld, zal ook het gezichtskenmerk zich verzachten c.q. verdwijnen. Iedere verandering of omstandigheid ( zowel materieel, energetisch of mentaal), die de stofwisseling belast, beïnvloedt ook de biochemische zouthuishouding. Omdat celzouten essentiële elementen zijn om de stofwisseling te laten functioneren. De plaatsen in het gezicht waar de tekortkenmerken te zien zijn, zijn de plaatsen waar de reserve voorraad celzouten voor acute noodgevallen zijn opgeslagen. Zijn deze opslagplaatsen uitgeput dan tekent zich dat af als tekort kenmerken.

                                        HOMEOPATHIE

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopatische geneeskunst spreekt het herstellende vermogen van     het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd. Zowel de ziekte als de zieke mens worden behandeld. 

De homeopatische geneeskunst maakt gebruik van het principe dat een stof (mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde (ziekte) verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen te genezen

Homeopathie kan over het algemeen succesvol worden toegepast, zolang de ziekte of de klachten nog in een omkeerbaar stadium zijn.
=> psychische problemen als verlegenheid, trauma’s, rusteloosheid, slapeloosheid, angsten etc
=> chronische ziekten als hyperactiviteit, ADHD, hoofdpijn, migraine, buikpijn, ziekte van Lyme, ziekte van Pfeiffer, vermoeidheid, allergieen (ook hooikoorts), slapeloosheid, reumatische klachten, huidklachten,terugkerende verkoudheden etc
=> acute problemen als griep, koorts. ontstekingen, pijnklachten, misselijk en vermoeidheid tijdens zwangerschap etc                                       VOET-REFLEXZONE THERAPIE


Voetreflexzonetherapie gaat ervan uit dat organen, zenuwen en klieren in het menselijk lichaam zijn verbonden met bepaalde reflexgebieden op onze voeten. Door het masseren van deze gebieden kan op natuurlijke wijze de genezing van allerlei klachten in gang worden gezet. 
Voetreflexologie is een effectieve natuurgeneeskundige behandeling die preventief, ter ontspanning en therapeutisch toegepast kan worden.

De gedachte achter reflexologie is, dat ziek-zijn een signaal is van een verstoord evenwicht tussen lichaam en geest. Het doel van reflexologie is om de balans weer te herstellen, zowel lichamelijk als psychisch. 
Wanneer de blokkades zijn opgeheven is het lichaam in staat zich zelf te genezen. Voetreflex is een veilige en prettige manier om lichaam en geest gezond te houden. Het is een natuurlijke vorm van genezen die kan dienen om de reguliere gezondheidszorg te ondersteunen. 


http://www.bachbloesemadvies.nl/bach-bloesem-depressie/algemene-depressie.htmhttp://www.bachbloesemadvies.nl/bach-bloesem-stress/hyperventilatie.htmhttp://www.bachbloesemadvies.nl/bach-bloesem-vrouwen/zwanger-worden.htmhttp://www.bachbloesemadvies.nl/bach-bloesem-vrouwen/vermageren.htmhttp://www.bachbloesemadvies.nl/http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_geneeswijze%22%20%5Co%20%22Alternatieve%20geneeswijzehttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektro-acupunctuur&action=edit%22%20%5Co%20%22Elektro-acupunctuurshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6
HomeHome.html
Therapieën
Over mijOver_Mij.html
Tarief en vergoedingtarief_en_vergoeding.html
5 natuurgerichte principes5_natuur.html